(Untitled)

Xuan

KHÓA HỌC CHẨN ĐOÁN, SỬA CHỮA ĐIỆN MÁY XÂY DỰNG

Nội dung khóa học

Chương 1: Kiến thức căn bản.

1.1. Khái niệm cơ - điện tử.

1.2. Căn bản về điện.

1.3. Ký hiệu các phần tử điện trên máy xây dựng.

1.4. Sơ đồ mạch điện trên máy xây dựng.

1.5. Dụng cụ, thiết bị sử dụng trong chẩn đoán và sửa chữa.

jghjfghfdjhg