Xuan

(Untitled) Members Public

KHÓA HỌC CHẨN ĐOÁN, SỬA CHỮA ĐIỆN MÁY XÂY DỰNG Nội dung khóa học Chương 1: Kiến thức căn bản. 1.1. Khái niệm cơ - điện tử. 1.2. Căn bản về điện. 1.3. Ký hiệu các phần tử điện trên máy xây dựng. 1.4. Sơ đồ

Xuan